Ολοκληρώνεται σήμερα η πώληση των δραστηριοτήτων της  Eurobank EFG στην Πολωνία  με την εξαγορά της Polbank EFG  από την Raiffeisen Bank International. Το τίμημα θα ξεπεράσει τα 900 εκατ. ευρώ και αναμένεται να βελτιώσει ταυτόχρονα τη ρευστότητα της Τράπεζας κατά 2,8 δισ. ευρώ.

Βάσει της συμφωνίας, η Eurobank μεταβίβασε το 70% της Polbank στην αυστριακή Raiffeisen και ταυτόχρονα άσκησε το δικαίωμα προαίρεσης για την πώληση του υπολοίπου 30% της Polbank, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 13% στη νέα, ενιαία τράπεζα Raiffeisen Polbank που θα δημιουργηθεί μετά την πώληση.  Η νέα τράπεζα που θα προκύψει θα εισαχθεί στο χρηματιστήριο της Βαρσοβίας το αργότερο μέχρι τον Ιούνιο του 2016.

Ήδη σήμερα η RBI κατέβαλε 1,5 δισ. ευρώ για το πρώτο σκέλος της συναλλαγής (που περιλαμβάνει το 70% του τιμήματος καθώς και μέρος της ρευστότητας που παρέχει η τράπεζα στην Polbank) ενώ το αμέσως επόμενο διάστημα θα καταβληθεί περίπου 1,3 δις ευρώ από την άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης (που επίσης περιλαμβάνει το τίμημα του δικαιώματος και το υπόλοιπο της ρευστότητας που παρέχει η τράπεζα στην Polbank).
Παράλληλα η πώληση της Polbank βελτιώνει τον δείκτη Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Core Tier 1 EBA) κατά 100 μονάδες βάσης.


Μετά την ολοκλήρωση των συναλλαγών πώλησης της Polbank και της Eurobank Tekfen, οι ανάγκες για ρευστότητα που απορροφούν οι δραστηριότητες εκτός Ελλάδος περιορίζονται σε κάτω του 1 δισ. ευρώ κάτι που αποδεικνύει την επιτυχία της πολιτικής του Ομίλου της Eurobank για την αυτόνομη χρηματοδότηση των εκτός Ελλάδος δραστηριοτήτων του.

Σημειώνεται ότι η Eurobank πέραν και της συμφωνίας πώλησης της Eurobank Tekfen  μέσω της οποίας η Τράπεζα έχει ενισχύσει τα κεφάλαιά της κατά 60 μ.β., έχει προχωρήσει και σε σειρά άλλων κινήσεων για την οργανική ενίσχυση της κεφαλαιακής της βάσης όπως η επαναγορά  ομολογιακών υποχρεώσεων από τη διεθνή και εγχώρια κεφαλαιαγορά με θετική επίπτωση επιπλέον 60 μ.β.

Συνολικά, οι παραπάνω κινήσεις ισοδυναμούν με οργανική ενίσχυση κεφαλαίων κατά 1 δισ. ευρώ (220 μ.β. CT1) και βελτίωση της ρευστότητας κατά 3,5 δισ. ευρώ.
Σχετικό θέμα: Πωλεί το 70% της Polbank η Eurobank