Μελέτη για τη διαδοχή και μεταβίβαση των μικρομεσαίων εμπορικών επιχειρήσεων και μελέτη με θέμα «Επιχειρηματίες σε ανεργία - Δεύτερη Ευκαιρία» διενεργεί η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου. Η μεν πρώτη έχει στόχο την ανάπτυξη οδηγού μεταβίβασης για τις Μμε Εμπορικές Επιχειρήσεις και η δεύτερη και κρισιμότερη θα προσπαθήσει να αναδείξει το πρόβλημα της ανεργίας στους μικρομεσαίους έμπορους επιχειρηματίες, το οποίο διαμορφώνει την «κρυφή ανεργία», η οποία δεν καταγράφεται πουθενά.

Γι' αυτόν το λόγο, η ΕΣΕΕ ζήτησε τη βοήθεια των Ομοσπονδιών της, των Εμπορικών Συλλόγων και όλων των μελών της, στην εύρεση αυτών των περιπτώσεων,ώστε να υποδείξουν μικρομεσαίους εμπόρους και επιχειρηματίες που:
- Θέλουν να μεταβιβάσουν την επιχείρησή τους (επιχειρηματίες που βρίσκονται σε ηλικία συνταξιοδότησης) - μόνο επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής.
- Έχουν ήδη μεταβιβάσει την επιχείρησή τους μετά το 2008 - μόνο επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής.
- Είναι διάδοχοι επιχειρήσεων - μόνο επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής.
- Αναγκάστηκαν να κλείσουν την επιχείρησή τους μετά το 2008, επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στο σύνολο της χώρας.

Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας της ΕΣΕΕ εκτιμάται ότι θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμα, αφενός μεν στον εντοπισμό και περιορισμό της εργοδοτικής «κρυφής ανεργίας»,αφετέρου δε στη συγκρότηση προτάσεων που στόχο θα έχουν να σωθούν και να συνεχίσουν την λειτουργία τους,όσο το δυνατόν περισσότερες εμπορικές επιχειρήσεις.

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου υλοποιεί την πράξη «Ενίσχυση της επιστημονικής και επιχειρησιακής ικανότητας και της τεκμηρίωσης της ΕΣΕΕ», ενταγμένη στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (κωδ. ΟΠΣ: 296250) και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ).