Σε λειτουργία τέθηκε ο πρώτος φωτοβολταϊκός σταθμός των ΕΛΠΕ, ισχύος 500kW.
Σύμφωνα με ανακοίνωση των ΕΛΠΕ ο φωτοβολταϊκός σταθμός βρίσκεται πλησίον των Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων Ελευσίνας, ενώ η ετήσια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από αυτόν εκτιμάται σε 740.000 kWh.

Στον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), η ΕΛΠΕ Ανανεώσιμες, 100% θυγατρική της ΕΛΠΕ ΑΕ, έχει θέσει ως στόχο την ανάπτυξη σημαντικής εγκατεστημένης ισχύος στα επόμενα χρόνια, συμβάλλοντας έτσι στην εξισορρόπηση του ισοζυγίου εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Σκοπός είναι η μείωση του αποτυπώματος άνθρακα του Ομίλου ΕΛΠΕ κατά τουλάχιστον 250.000 τόνους ετησίως, αντισταθμίζοντας μέρος των εκπομπών CO2 που αντιστοιχεί στις υπόλοιπες δραστηριότητές του.

Στο χαρτοφυλάκιο έργων της ΕΛΠΕ Ανανεώσιμες ήδη περιλαμβάνονται φωτοβολταϊκά έργα, άλλα υπό υλοποίηση και άλλα που έχουν υποβληθεί προς αδειοδότηση στη ΡΑΕ, συνολικού μεγέθους άνω των 90 MW, ένα έργο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα ισχύος 4,7MW καθώς και σειρά επιπλέον έργων ΑΠΕ (φωτοβολταϊκά, αιολικό, υβριδικό), που θα υποβληθούν στη ΡΑΕ τους προσεχείς μήνες.

Τα παραπάνω έργα ανήκουν είτε εξ ολοκλήρου στην ΕΛΠΕ Ανανεώσιμες είτε σε 2 θυγατρικές εταιρίες, στις οποίες η ΕΛΠΕ Ανανεώσιμες κατέχει το 51% και η ΛΑΡΚΟ Ενεργειακή το 49%.

Παράλληλα, η ΕΛΠΕ Ανανεώσιμες επενδύει στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών στις ΑΠΕ, με στοχευμένη υποστήριξη ερευνητικών προγραμμάτων, σε συνεργασία με ελληνικά πανεπιστημιακά ιδρύματα και ερευνητικούς φορείς.