Χωρίς χρονικό περιορισμό αναμένεται να δίδονται από δώ και στο εξής τα πιστοποιητικά αξιοπλοϊας , όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Ανάπτυξης.

Τα πιστοποιητικά αυτά θα χορηγούνται από τον Ελληνικό Νηογννώμονα, και θα αφορούν πλοία εθνικής νομοθεσίας έως 500 κόρους.

Σύμφωνα με την απόφαση, δεν θα δίδονται σε πλοία που υπάγονται σε ευρωπαϊκούς κανονισμούς, λόγω της άρσης της αναγνώρισης του Ελληνικού Νηογνώμονα από την ΕΕ το 2010.

Ο Οργανισμός αυτός που απασχολεί 75 εργαζόμενους και υπάρχει τα τελευταία 92 χρόνια, αναμένεται να καταθέσει φάκελο για την ευρωπαϊκή αναγνώριση του στους επιθεωρητές Ευρωπαϊκής Επιτροπής Θαλάσσιας Ασφάλειας.