Στα 446,06 εκατ. ευρώ έφτασαν τα έσοδα της Pfizer Hellas κατά το οικονομικό έτος 2011, από 484,5 εκατ. ευρώ το 2010, σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα που δημοσιοποίησε σήμερα η εταιρεία.

Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα, το 2011 υπήρξε ζημιογόνο για την εταιρεία καθώς εμφάνισε ζημίες 65,1 εκατ. ευρώ εκ των οποίων τα 47 εκατ. ευρώ προήλθαν από τη ρευστοποίηση των ομολόγων του Δημοσίου.

Επιπλέον, 14,79 εκατ. ευρώ ζημία προέκυψε από πρόσθετους φόρους που κλήθηκε να πληρώσει η εταιρεία, μετά από ελέγχους των φορολογικών αρχών.

Λόγω των υψηλών ζημιών, τα ίδια κεφάλαια της Pfizer Hellas ήταν αρνητικά και ανήλθαν στα -4,81 εκατ. ευρώ.