Ο δείκτης Chicago PMI για τη μεταποιητική δραστηριότητα στο Σικάγο υποχώρησε τον Απρίλιο στο 56,2 από 62,2 τον Μάρτιο, φτάνοντας το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 29 μηνών. 


Ο δείκτης παραγωγής υποχώρησε στις 57,1 μονάδες από 68,6 μονάδες, ενώ ο δείκτης νέων παραγγελιών υποχώρησε στις 57,4 μονάδες από 63,3 μονάδες. 

 

Ο δείκτης αποθεμάτων μειώθηκε στις 53,9 μονάδες από 57,4 μονάδες και ο δείκτης απασχόλησης αυξήθηκε στις 58,7 μονάδες από 56,3 μονάδες.