Σε σώμα συγκροτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΒΙΣ που εξελέγη κατά την έκτακτη Γ.Σ. των μετόχων της στις 30/4.


Συγκεκριμένα, το νέο Δ.Σ. της εταιρείας έχει ως εξής:

1.  Δημήτριος Φιλίππου του Ιωάννη και της Βασιλικής, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος - εκτελεστικό μέλος.

2.  Αθανάσιος Φιλίππου του Ιωάννη και της Βασιλικής, Αντιπρόεδρος - εκτελεστικό μέλος.

3.  Γεώργιος Χατζηβασιλείου του Βασιλείου και της Γενοβέφας, Σύμβουλος - Γραμματέας του Δ.Σ. & και Γενικός Διευθυντής - εκτελεστικό μέλος.

4.  Κυριάκος Σουπιωνάς του Ευάγγελου και της Πλουσίας, εκτελεστικό μέλος.

5.  Φωκίων Τσίντος του Αναστασίου και της Ηλέκτρας, μη εκτελεστικό μέλος.

6.  Γεώργιος Μπαφίλιας του Μιχαήλ και της Στέλλας, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

7.  Εμμανουήλ Μαθάς του Κωνσταντίνου και της Ελισσάβετ, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

Η θητεία του ανωτέρω Δ.Σ. είναι μέχρι την 30/04/2017.
 

Με την ίδια από 30/04/2012 απόφαση του Δ.Σ. διορίστηκε επικεφαλής της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου της εταιρείας ο υπό τα στοιχεία Χρήστος Σαμιωτάκης του Γεράσιμου.