Το 2012 αποτελεί πρόκληση για την οικονομία της Αλβανίας, τόνισε ο διοικητής της Τράπεζας της Αλβανίας, Άρντιαν Φουλάνι


«Οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις είναι απαραίτητες για να πετύχουμε την αύξηση της παραγωγικότητας και μια βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη», ανέφερε.


«Η οικονομική ανάπτυξη της χώρας το 2011 ανήλθε στο 3,1%, το δημόσιο χρέος στο 58,1% και το έλλειμμα του προϋπολογισμού στο 3,5%», είπε. 


Τέλος, σύμφωνα με τον κ. Φουλάνι
«το επίπεδο των εξαγωγών ήταν ικανοποιητικό», ενώ «το τραπεζικό σύστημα παρέμεινε σταθερό και εξακολουθεί να διαθέτει αρκετή ρευστότητα ώστε να στηρίξει την εθνική οικονομία».