Τη δυνατότητα συνέχισης στο καθεστώς ασφάλισης των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων, υπό προϋποθέσεις, δίνει σε εργαζόμενους που εξαιρέθηκαν από τη λίστα των βαρέων το υπουργείο Εργασίας με εγκύκλιο του.
Πρόκειται για όσους έχουν ασφαλιστεί έως 31 Δεκεμβρίου του 1992 και έχουν συμπληρώσει 3.600 ημέρες ασφάλισης στα βαρέα, για όσους έχουν ασφαλιστεί από την 1η Ιανουαρίου του 1993 και έχουν συμπληρώσει 3.375 ημέρες αλλά και σε όσους δεν πληρούν αυτές τις προϋποθέσεις, στους οποίους δίδεται η δυνατότητα αναγνώρισης με εξαγορά του χρόνου ασφάλισης, ο οποίος δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 1.200 ημέρες.