Για την οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας συζήτησαν με τον πρωθυπουργό Λουκά Παπαδήμο, αντιπρόσωποι των μεγαλύτερων Επιμελητηρίων της χώρας. 
Τα επιμελητήρια κατέθεσαν μια σειρά από μέτρα τα οποία τα χαρακτήρισαν ως την τελευταία ελπίδα της Ελλάδας.

Η πρόταση περιλαμβάνει τη θέσπιδη σταθερού φορολογικού πλαισίου για τα επόμενα χρόνια, την πατάξη της διαφθοράς, την επίσπευση των αδειοδοτήσεων για καινούριες επιδοτήσεις, αλλά και την καλύτερη επικοινωνία της επιχειρηματικότητας με τον κόσμο και το εξωτερικό.  

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου, στοχεύουν σε καινούριες θέσεις εργασίας.