Στο 13,36% διαμορφώθηκε το ποσοστό της ανεργίας στην Αλβανία σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που ανακοίνωσε ο ελληνικής καταγωγής υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Αλβανίας, Σπύρος Ξέρας.
Όπως δήλωσε κατά τη διάρκεια ημερίδας με θέμα «Οι ορίζοντες απασχόλησης και κατάρτισης» η ανεργία συνεχίζει να παραμένει ένα σοβαρό πρόβλημα κυρίως για τους νέους.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας INSTAT, ο αριθμός των απασχολούμενων στη δημόσια διοίκηση είναι 165.000 άτομα και στον ιδιωτικό τομέα 260.000 άτομα, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται οι απασχολούμενοι στον αγροτικό τομέα.