Το έργο της αντικατάστασης των εσωτερικών δικτύων ύδρευσης στις τοπικές κοινότητες Χράνων, Λυκόσουρας, Ραψομμάτη, Νέας Εκκλησούλας, Μακρυσίου και Κάτω Μακρυσίου καθώς και στην πόλη της Μεγαλόπολης εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ, με συνολικό προϋπολογισμό 2.020.000 ευρώ.
Σημειώνεται, πως σε όλη την διάρκεια κατασκευής του έργου, θα υπάρχει παρακολούθηση των εργασιών από την ΛΘ' Εφορεία Προϊστορικών Κλασικών Αρχαιοτήτων.