Το ποσό των 1,5 δισ. ευρώ άντλησε σήμερα η Πορτογαλία από τη δημοπράτηση εξάμηνων και δωδεκάμηνων εντόκων γραμματίων.
Συγκεκριμένα, άντλησε 500 εκατ. ευρώ μέσω της δημοπράτησης εξάμηνων εντόκων γραμματίων, με επιτόκιο 2,935% έναντι 2,9% κατά την τελευταία αντίστοιχη δημοπρασία στις 4 Απριλίου.

Επίσης, άντλησε το ποσόν του ενός δισ. ευρώ μέσω της δημοπράτησης δωδεκάμηνων εντόκων γραμματίων, με επιτόκιο 3,908% έναντι 3,652% κατά την τελευταία αντίστοιχη δημοπρασία στις 21 Μαρτίου.