Σε 119.000 προσλήψεις προχώρησαν οι εργοδότες στον ιδιωτικό τομέα στις ΗΠΑ τον Απρίλιο, ενώ οι αναλυτές ανέμεναν 170.000 προσλήψεις. 


Τον Μάρτιο είχαν δημιουργηθεί 209.000 νέες θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα της χώρας.