Το επικαιροποιημένο πρόγραμμα ασφάλισης αστικής ευθύνης τουριστικών μονάδων της Interamerican απευθύνεται στη «βαριά βιομηχανία» της χώρας μας, τις τουριστικές επιχειρήσεις. 


Το πρόγραμμα θωρακίζει τους ιδιοκτήτες ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και ενοικιαζομένων δωματίων που έχουν δυναμικότητα μέχρι 30 κλίνες ή 400 τετραγωνικών μέτρων συνολικής ενοικιαζόμενης επιφάνειας έναντι περιστατικών σε βάρος πελατών τους. 


Με την ασφάλιση αστικής ευθύνης τουριστικών μονάδων καλύπτονται ατυχήματα με συνέπεια σωματικές βλάβες που εγείρουν συχνά υψηλές απαιτήσεις αποζημίωσης εκ μέρους του παθόντων, αλλά και υλικές ζημιές και κλοπές που θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά την ομαλή λειτουργία της επιχείρησης. 


Το πρόγραμμα εκδίδεται σε δύο πακέτα (extra και total) και προσφέρει τη δυνατότητα ασφάλισης «περιορισμένης διάρκειας» με έκπτωση και προσιτά ασφάλιστρα, που ξεκινούν από 2,20 ευρώ ανά δωμάτιο ετησίως, ενώ παρέχει στον ασφαλιζόμενο ιδιοκτήτη της επιχείρησης ευελιξία επιλογής του βαθμού προστασίας που επιθυμεί, δηλαδή του ύψους του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου, από 90.000 μέχρι 480.000 ευρώ. 


Η συγκεκριμένη αγορά έχει μεγάλο εύρος – οι μικρές ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις κυμαίνονται περί τις 2.800 και οι επιχειρήσεις ενοικιαζομένων δωματίων και διαμερισμάτων προσεγγίζουν τις 70 χιλιάδες. Σημειώνεται ότι η ασφάλιση αυτών των επιχειρήσεων αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την έκδοση της ετήσιας άδειας λειτουργίας τους από τον ΕΟΤ.