Την άμεση διακοπή της λειτουργίας του εργοστασίου της στη Γλύφα Χαλκίδας αποφάσισε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της θυγατρικής της Σιδενόρ, ΒΕΤ Α.Ε.

 
Η ενέργεια αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο εξορθολογισμού της παραγωγής της, εξαιτίας της συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση. 

 
Η διακοπή της λειτουργίας του συγκεκριμένου εργοστασίου δεν θα έχει σημαντική επίδραση στα ενοποιημένα οικονομικά μεγέθη του ομίλου της Σιδενόρ.