Ακριβότερο κατά 15% θα κληθούν να πληρώσουν οι καταναλωτές στην Κύπρο το νερό μετά από απόφαση της Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας.
Μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΡΙΚ ο διευθυντής του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας Νίκος Ζαμπακίδης ανακοίνωσε ότι η αύξηση του νερού αρχίζει από τον Απρίλιο. «Η αύξηση αυτή είναι επιβεβλημένη προκειμένου να παραμείνει βιώσιμος ο οργανισμός» είπε.

Όπως εξήγησε, σε περίπτωση κατά την οποία η Βουλή εγκρίνει τους κανονισμούς, οι οποίοι, σύμφωνα με ευρωπαϊκή οδηγία, προνοούν αύξηση της τιμής πώλησης του νερού στα Συμβούλια Υδαπρομήθειας, τότε αναπόφευκτα μέρος του κόστους θα μετακυλισθεί στους καταναλωτές.

Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι σε τέτοια περίπτωση δίδεται διορία έξι μηνών, οπότε δεν αναμένεται άλλη αύξηση εντός του 2012.