Μικρή βελτίωση εμφάνισε το οικονομικό κλίμα στην Ελλάδα τον Απρίλιο, ωστόσο παραμένει σε πολύ χαμηλό επίπεδο.
Σύμφωνα με το δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας του ΙΟΒΕ  ο Δείκτης Οικονομικού Κλίματος στην Ελλάδα κινείται ανοδικά και τον Απρίλιο και διαμορφώνεται στις 77,3 μονάδες  από 75,7 μονάδες.
Το κλίμα εμφανίζει τάσεις σταθεροποίησης του τελευταίους 3-4 μήνες, σε πολύ χαμηλά όμως επίπεδα, εξέλιξη η οποία θα μπορούσε να αποδοθεί και στον εκλογικό κύκλο. Αν και ιστορικά κάθε φορά που πλησίαζε μια εκλογική διαδικασία η βελτίωση του οικονομικού κλίματος ήταν εμφατική, καθώς ενισχύονται σημαντικά οι θετικές προσδοκίες νοικοκυριών και επιχειρήσεων, αυτή τη φορά φαίνεται να μην υπάρχει περιθώριο ιδιαίτερης αισιοδοξίας.

Οι αβεβαιότητες για την πορεία της οικονομίας είναι μεγάλες και οι προβληματισμοί για την υλοποίηση του νέου προγράμματος ισχυροί, με αποτέλεσμα να διαμορφώνεται ένα περιβάλλον αναμονής των μετεκλογικών εξελίξεων. Είναι άλλωστε βέβαιο ότι αυτές οι εξελίξεις θα καθορίσουν πλέον τις κρίσιμες επιλογές της οικονομικής πολιτικής και άρα και τις νέες παραμέτρους της κοινωνικοοικονομικής ζωής στην Ελλάδα στο επόμενο διάστημα.

Αναλυτικότερα:

- στη Βιομηχανία, σημαντική βελτίωση καταγράφουν οι προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξη της παραγωγής, ενώ οι χαμηλές εκτιμήσεις των επιχειρήσεων για το τρέχον επίπεδο παραγγελιών και ζήτησης αυξάνονται ήπια, με το επίπεδο των αποθεμάτων να παραμένει στα ίδια σχεδόν επίπεδα.

- στις Υπηρεσίες, οι αρνητικές εκτιμήσεις των επιχειρήσεων για την τρέχουσα δραστηριότητά τους και τη ζήτηση εξομαλύνονται ελαφρά, ενώ αντίθετα, οι προβλέψεις για τη ζήτηση του επόμενου τριμήνου είναι ακόμα δυσμενέστερες.

- στο Λιανικό Εμπόριο, ο έντονα αρνητικός δείκτης των εκτιμήσεων των επιχειρήσεων για τις τρέχουσες πωλήσεις καταγράφει περαιτέρω μείωση, ενώ αντίθετα οι προβλέψεις για τις βραχυπρόθεσμες προοπτικές των πωλήσεων βελτιώνονται, με τις εκτιμήσεις για τα αποθέματα να μην μεταβάλλονται.

- στις Κατασκευές, τόσο οι πολύ χαμηλές προβλέψεις για το πρόγραμμα εργασιών, όσο και οι αρνητικές προσδοκίες για την απασχόληση του τομέα αμβλύνονται ελαφρά.

- στην Καταναλωτική Εμπιστοσύνη, οι αρνητικές προβλέψεις για την οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού εμμένουν, ενώ οι προβλέψεις για την οικονομική κατάσταση της χώρας κινούνται οριακά προς τα κάτω. Η πρόθεση για αποταμίευση, μετά τα ιστορικά χαμηλά επίπεδα του Μαρτίου, τον Απρίλιο βελτιώνεται ελαφρά, ενώ τέλος, οι δυσοίωνες προβλέψεις για την εξέλιξη της ανεργίας παραμένουν ισχυρές.


Σταθεροποίηση του κλίματος στην Ε.Ε.Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως αναφέρει το ΙΟΒΕ,  ο Δείκτης Οικονομικού Κλίματος, σταθεροποιείται μετά από ένα δίμηνο ήπιας βελτίωσης, στις 93,2 μονάδες, ενώ υποχωρεί κατά 1,7 μονάδες στην Ευρωζώνη, φθάνοντας στις 92,8 μονάδες. Η πτώση αυτή εκπορεύεται κυρίως από την εξασθένηση του κλίματος στη Βιομηχανία και τις Υπηρεσίες, με στις προσδοκίες να βελτιώνονται μόνο στο Λιανικό Εμπόριο και στις δύο ζώνες. Πάντως ο δείκτης τόσο στην ΕΕ, όσο και την Ευρωζώνη, παραμένει χαμηλότερα από το μακροχρόνιο μέσο όρο του.

Συγκεκριμένα, στη Βιομηχανία, ο δείκτης κλίματος περιορίζεται και αυτόν το μήνα στην ΕΕ (-0,6) και περισσότερο στην Ευρωζώνη (-1,9).

Στις Υπηρεσίες, ο σχετικός δείκτης παραμένει σχεδόν αμετάβλητος στην ΕΕ, αλλά εξασθενεί σημαντικά στην Ευρωζώνη (-2,1), ενώ αντίθετα στο Λιανικό Εμπόριο, το κλίμα βελτιώνεται και αυτόν τον μήνα, περισσότερο στην ΕΕ (+2,6) και λιγότερο στην Ευρωζώνη (+0,6).

Στις Κατασκευές, ο δείκτης προσδοκιών σημειώνει κάμψη και τον Απρίλιο, κυρίως στην ΕΕ (-1,3) και λιγότερο στην Ευρωζώνη (-0,7), κυρίως λόγω των αναμενόμενων απωλειών σε όρους θέσεων εργασίας.

Τέλος, ο δείκτης Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης αλλάζει τάση και πάλι και στις δύο ζώνες και περιορίζεται κατά -0,9 και -0,8 μονάδες σε ΕΕ και Ευρωζώνη αντίστοιχα, εξέλιξη η οποία οφείλεται ως επί το πλείστον στις δυσοίωνες προβλέψεις των ευρωπαίων πολιτών για τη μελλοντική οικονομική κατάσταση της χώρας τους αλλά και του νοικοκυριού τους.