Μικρότερη αύξηση των τιμών παραγωγού εμφάνισε η Ευρωζώνη και η ΕΕ των «27» τον Μάρτιο σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο. Συγκεκριμένα καταγράφηκε αύξηση κατά 0,5% στην Ευρωζώνη και 0,6% στην ΕΕ των «27», έναντι αύξησης 0,6% και 0,9% αντίστοιχα, τον Φεβρουάριο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα από τη Eurostat, συγκρίνοντας τον Μάρτιο του 2012 με τον Μάρτιο του 2011, οι τιμές παραγωγού αυξήθηκαν κατά 3,3% στην Ευρωζώνη και κατά 3,8% στην Ε.Ε. των «27».
Εξαιρουμένων των τιμών στην ενέργεια και στις κατασκευές οι τιμές αυξήθηκαν 0,2% σε μηνιαία βάση και 1,5% στο έτος.

Ανά χώρα οι μεγαλύτερες τιμές καταγράφηκαν στην Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο με αύξηση 1,2% αντίστοιχα, στη Λιθουανία με αύξηση 1,1%  και στην Κύπρο με 1%. Αντίθετα, πτώση στις τιμές κατέγραψαν οι Σουηδία με 0,5%, Ουγγαρία και Αυστρία με 0,1% αντίστοιχα.