«Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ για τους πελάτες Υψηλής Τάσης παραμένουν “παγωμένες” από τον Ιούλιο του 2008» επισημαίνει η διοίκηση της ΔΕΗ διαψεύδοντας σχετικά δημοσιεύματα του Τύπου που έκαναν λόγο για αύξηση των τιμών.
Σύμφωνα με τη διοίκηση της ΔΕΗ το κόστος παραγωγής και διάθεσης ηλεκτρικής ενέργειας από τη ΔΕΗ, έχει μεταβληθεί ουσιωδώς από εξωγενείς παράγοντες, όπως καύσιμα, αγορές ενέργειας, κόστος δανεισμού και τούτο, παρά τη δραστική μείωση της συνολικής μισθοδοσίας του προσωπικού της το 2012, κατά περίπου 700 εκατ. ευρώ (41%) σε σχέση με τη δαπάνη του 2009 ύψους 1,700 δισ. ευρώ περίπου.

«Σε μία απελευθερωμένη Αγορά, τα νέα τιμολόγια ΥΤ πρέπει να αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το κόστος» αναφέρεται.

Σχετικά με τις φήμες ότι η τιμή ηλεκτρικού ρεύματος για πελάτες υψηλής τάσης ανέρχεται στα 80 ευρώ/ ΜWh, η διοίκηση τονίζει χαρακτηριστικά ότι «δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, όπως προκύπτει άλλωστε από τους δημοσιοποιημένους νέους τιμοκαταλόγους της Επιχείρησης».

Ενδεικτικά αναφέρεται, συνεχίζει η διοίκηση, ότι για τη μεταλλουργική βιομηχανία, σταθερής ζήτησης, αυτή κυμαίνεται στα 66 ευρώ/Mwh και είναι μόλις το 59% των 112ευρώ/MWh, που αντιστοιχεί στο εκτιμώμενο συνολικό μέσο έσοδο της ΔΕΗ για το 2012 από όλους τους πελάτες, κάθε κατηγορίας και τάσης τροφοδότησης.