Υπεγράφη από τον αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών, Παντελή Οικονόμου, η απόφαση για την άμεση πρόσβαση της Οικονομικής Αστυνομίας στα αρχεία του υπουργείου Οικονομικών


Σύμφωνα με την απόφαση, τ
ο προσωπικό της Υποδιεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας (ΥΠ.Ο.Α) ενεργώντας προκαταρκτική εξέταση ή προανάκριση στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της έχει δικαίωμα άμεσης πρόσβασης στα αρχεία κάθε Υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομικών. 
 

Η πρόσβαση του προσωπικού της ΥΠ.Ο.Α στα ηλεκτρονικά αρχεία του Υπουργείου Οικονομικών πραγματοποιείται με απευθείας διασύνδεση σ' αυτά (online), μέσω ηλεκτρονικού ασφαλούς συστήματος επικοινωνίας, το οποίο λειτουργεί με μέριμνα της Διεύθυνσης πληροφορικής του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, του Τμήματος Μ ελετών της Υπηρεσίας Οικονομικής Αστυνομίας και Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομικών.Σχετικό Θέμα:  Υποκατάσταση του ΣΔΟΕ από την Οικονομική Αστυνομία