Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η πρώτη ημέρα εργασιών του συνεδρίου του ΣΕΒΕ «Export Summit: roadmap to growth».
Το συνέδριο χαιρέτησε ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής στον τομέα Corporate Transaction Banking της Eurobank EFG, κ. Ανδρέας Χασάπης. «Σήμερα, μέσα στο ευρύτερο κλίμα αβεβαιότητας που επικρατεί για τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, εμείς στην Eurobank EFG πιστεύουμε ότι η επιχειρηματική εξωστρέφεια αποτελεί ουσιαστικά μονόδρομο. Ωστόσο, οι μεγάλης κλίμακας προσπάθειες για αλλαγή του αναπτυξιακού μοντέλου απαιτούν συλλογικές ενέργειες και μεγάλου εύρους συνεργασίες και όταν ο στόχος είναι κοινός, οφείλουμε όλοι να συστρατευθούμε και να συνεργαστούμε προς την ίδια κατεύθυνση» είπε ο κ. Χασάπης.
 
Την εναρκτήρια ομιλία του συνεδρίου απηύθυνε ο Υπεύθυνος Εταιρικής Πολιτικής και Επικοινωνίας της Google, κ. Διονύσης Κολοκοτσάς παρουσιάζοντας τις δυνατότητες που προσφέρει το Διαδίκτυο για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και του εξαγωγικού χαρακτήρα των επιχειρήσεων. Σύμφωνα με τον κ. Κολοκοτσά, το Διαδίκτυο αποτελεί ένα πολύ σημαντικό εργαλείο επιχειρηματικής ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας μέσω δυναμικής και στοχευμένης προβολής στη διεθνή αγορά. Σύμφωνα με την έρευνα «Παράγων Ίντερνετ: το Διαδίκτυο ως Μοχλός Ανάπτυξης για την Ελληνική Οικονομία» που διεξήγαγε η εταιρία The Boston Consulting Group με την υποστήριξη της Google, το 2010 το Διαδίκτυο συνεισέφερε 2,7 δισ. ευρώ στην ελληνική οικονομία, φτάνοντας το 1,2% του ΑΕΠ, ποσοστό χαμηλότερο από το μέσο όρο της Ε.Ε. των 27, που ανέρχεται στα 3,8%. Η συνεισφορά του Διαδικτύου στην οικονομία αναμένεται να φτάσει τα 3,6 δισ. ευρώ το 2015. Ωστόσο, με την άμεση εφαρμογή μιας σειράς συγκεκριμένων παρεμβάσεων, η συνεισφορά του Διαδικτύου στην ελληνική οικονομία μπορεί να διπλασιαστεί και να φτάσει το 2015 τα 6,5 δισ. Ευρώ.
 
Ο κ. Θεόδωρος Παπακωνσταντίνου, Manager στην Deloitte Business Solutions, παρουσίασε την επισκόπηση του διεθνούς οικονομικού περιβάλλοντος και αγορών και συγκεκριμένα αναφέρθηκε στην επισκόπηση των πέντε θεμελιωδών τάσεων (megatrends) και ενός σημαντικού κινδύνου που αναμένεται να διαμορφώσουν την παγκόσμια οικονομία, το παγκόσμιο εμπόριο αλλά και σε μεγάλο βαθμό την ανθρωπότητα στις επόμενες δεκαετίες. Επιπλέον, ο κ. Παπακωνσταντίνου προσέγγισε συνοπτικά τα σενάρια που αφορούν τον κίνδυνο διάσπασης της Ευρωζώνης. Τέλος, πρότεινε ορισμένες βασικές στρατηγικές αρχές που εκτιμάται ότι μπορούν να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να αντεπεξέλθουν στις προκλήσεις και ευκαιρίες του μέλλοντος.
 
Ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του ΣΕΒ κος Χάρης Κυριαζής στην ομιλία του με τίτλο «Το εξαγωγικό δυναμικό της ελληνικής οικονομίας σήμερα», αναφέρθηκε στην κατεπείγουσα ανάγκη δημιουργίας ενός νέου προτύπου ανταγωνιστικότητας με ελληνική ταυτότητα, με την εξωστρέφεια ως βασικό μοχλό ανάκαμψης και ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας. Εστίασε στις αναγκαίες προσαρμογές από πλευράς ελληνικών επιχειρήσεων και μίλησε για βιώσιμη εξωστρέφεια, σημειώνοντας πως αυτή πρέπει να βασίζεται σε καινοτομίες και αλλαγές σε όλο τον κύκλο της επιχειρηματικότητας. Γι΄ αυτό το σκοπό, ο ΣΕΒ προωθεί ενεργητικά την προσπάθεια αναβάθμισης της ανταγωνιστικής ικανότητας των επιχειρήσεων που προϋποθέτει καινοτομία στο σχεδιασμό, την παραγωγή και την προώθηση των προϊόντων σε νέες αγορές.
 
 
Η ενότητα ΙΙ με θέμα την «Εθνική Στρατηγική Εξαγωγών» ξεκίνησε με την παρουσίαση του Προέδρου του ΣΕΒΕ, κ. Δημήτρη Λακασά. Ο Πρόεδρος του ΣΕΒΕ, με κεντρικό μήνυμα «Παράγω & Εξάγω: Ο ιδιωτικός τομέας θα πάρει την κατάσταση στα χέρια του για την ενίσχυση της εθνικής εξωστρέφειας και της ανάπτυξης», παρουσίασε στους συμμετέχοντες του συνεδρίου την πρόταση του ΣΕΒΕ για την Εθνική Στρατηγική Εξαγωγών. Στην Α’ ενότητα της ομιλίας του, παρουσίασε τους 12 βασικούς πυλώνες της Στρατηγικής Εξαγωγών και συγκεκριμένα: 1) Νέο Οικονομικό Μοντέλο «Παράγω & Εξάγω», 2) brand repositioning, 3) Ενίσχυση ρευστότητας, 4) Τραπεζικός τομέας, 5) Προσέλκυση – Ενίσχυση επενδύσεων, 6) Μείωση γραφειοκρατίας και διοικητικού κόστους των επιχειρήσεων, 7) Δραστική συρρίκνωση του δημόσιου τομέα, 8) Ενίσχυση ανταγωνιστικότητας και βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, 9) Ενίσχυση έρευνας & καινοτομίας μέσα στις επιχειρήσεις, 10) Υιοθέτηση flat tax rate (15%), 11) Αναδιάρθρωση του ΕΣΠΑ, 12) Πιστοποίηση προϊόντων και υπηρεσιών – εντονότερος έλεγχος & εποπτεία της αγοράς.
 
Στην Β’ Ενότητα της ομιλίας του ο Πρόεδρος του ΣΕΒΕ παρουσίασε την πρόταση του ΣΕΒΕ για τη δημιουργία μιας «Γενικής Γραμματείας Εξωστρέφειας» (Γ.Γ.Εξ.), η οποία θα είναι υπεύθυνη για την χάραξη της Εθνικής Στρατηγικής Εξαγωγών καθώς και για την συγκρότηση προτάσεων για πολιτικές & δράσεις στήριξης των εξαγωγών.
 
Χορηγοί του Συνεδρίου είναι οι: ΔΕΘ Α.Ε, Interexpo, Google, EFG Eurobank, Deloitte, Chartis, DHL, ΟΑΕΠ, Euler Hermes Emporiki, Alumil, ΚΕΠΑ, Capital Markets Experts S.A, DK Consultants, ICAP, Isomat, ΜΕΒΓΑΛ, AST, Κτήμα Γεροβασιλείου, Λιάπης Α.Ε Οίκος Σοκολάτας, Olympia Electronics, HYATT Regency Thessaloniki.