Μπορείτε να μειώσετε τις ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλλετε στο ΤΕΒΕ ακόμη και 100 ευρώ το μήνα.
Πως; Ακολουθώντας τις οδηγίες της υπουργικής απόφασης που υπέγραψε ο υπουργός Εργασίας Γιώργος Κουτρουμάνης... προλαβαίνοντας να κλείσει και αυτή την εκκρεμότητα μία εργάσιμη ημέρα πριν τις εκλογές. Το «δώρο» θα διαρκέσει μέχρι και το τέλος του 2014, αρκεί  οι ασφαλισμένοι να πληρώνουν κανονικά τις «κουρεμένες» εισφορές.

Η υπουργική απόφαση, ανοίγει τον δρόμο για να εφαρμοστεί αυτό που προβλέπει ο νόμος. Οι συνεπείς ασφαλισμένοι στο ΤΕΒΕ (ταμείο που τώρα αποτελεί τμήμα του ΟΑΕΕ), μπορούν να μειώσουν τις εισφορές που πληρώνουν κάθε δίμηνο, ζητώντας να κατέβουν δύο ασφαλιστικές κλάσεις. (σ.σ οι εισφορές στο ΤΕΒΕ υπολογίζονται με βάση κλιμάκια. Όσο υψηλότερο είναι το κλιμάκιο στο οποίο κατατάσσεσαι με κριτήριο τα χρόνια εργασίας, τόσο περισσότερες είναι και οι εισφορές που πρέπει να πληρώσεις.

Δικαίωμα επιλογής στην αμέσως κατώτερη ή στη δεύτερη κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία από την κατηγορία στην οποία υπάγονται υποχρεωτικά έχουν οι ασφαλισμένοι του Ο.Α.Ε.Ε. που:
• δεν έχουν ληξιπρόθεσμη οφειλή ή
• έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση οφειλόμενων εισφορών και είναι ενήμεροι.
• Επίσης, δικαίωμα επιλογής έχουν και οι ασφαλισμένοι του Ο.Α.Ε.Ε. που είχαν επιλέξει να μεταταχθούν προαιρετικά σε ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία και έχουν επανέλθει στην υποχρεωτική κατηγορία. Η κατάταξη σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία ισχύει για όσο χρόνο οι ασφαλισμένοι είναι ενήμεροι τόσο γιατί καταβάλλουν κανονικά τις εισφορές τους όσο και γιατί τηρούν τους όρους της τυχόν ρύθμισης.

Σε περίπτωση απώλειας του δικαιώματος κατατάσσονται στην κατηγορία που βρίσκονταν πριν την αίτηση και σε κάθε περίπτωση στην κατηγορία που θα υπάγονταν σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 258/2005 εάν δεν είχαν ασκήσει το δικαίωμα κατάταξης σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία.

Ασφαλισμένοι που έχουν υπαχθεί σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία έως 31.12.2014 κατατάσσονται αυτοδίκαια από 01.01.2015 στην κατηγορία που θα υπάγονταν εάν δεν είχαν υποβάλλει αίτηση. Η αίτηση κατάταξης σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία υποβάλλεται στο αρμόδιο, κατά περίπτωση, Περιφερειακό Τμήμα του Ο.Α.Ε.Ε. το οποίο εκδίδει τη σχετική πράξη κατάταξης.

Ασφαλισμένοι που επέλεξαν κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία μπορούν οποτεδήποτε να επανέλθουν στην υποχρεωτική κατηγορία, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 258/2005 όπως ισχύουν, με αίτησή τους.

Αρίστος Οικονομίδης