Την εισαγωγή της μετοχής της ΜΕΤΚΑ, στον δείκτη FTSE 20 προβλέπει η τακτική εξαμηνιαία αναθεώρηση της σύνθεσης των δεικτών FTSE. Η ΜΕΤΚΑ θα καταλάβει την 15η θέση και στο εξής ο όμιλος Μυτιληναίος θα είναι ο μοναδικός που θα έχει δύο μετοχές στο FTSE 20.
Την ίδια ώρα, το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο διαγράφεται από το δείκτη.

Αναλυτικότερα, η Συμβουλευτική Επιτροπή των Δεικτών FTSE/Χ.Α. κατά την σημερινή της συνεδρίαση ενέκρινε τις ακόλουθες αλλαγές στην σύνθεση των Δεικτών ως αποτέλεσμα της τακτικής εξαμηνιαίας αναθεώρησης της σύνθεσης τους για το διάστημα Οκτώβριος 2011 - Μάρτιος 2012:
•    FTSE/Χ.Α. 20
o    Μία (1) προσθήκη, μία (1) διαγραφή και καμιά μεταβολή ποσοστού συμμετοχής μετοχής
της υφιστάμενης σύνθεσης του Δείκτη.
•    FTSE/Χ.Α. 20 Net Total Return
o    Μία (1) προσθήκη, μία (1) διαγραφή και καμιά μεταβολή ποσοστού συμμετοχής μετοχής
της υφιστάμενης σύνθεσης του Δείκτη.
•    FTSE/Χ.Α. 20 Capped Index
o    Μία (1) προσθήκη, μία (1) διαγραφή και καμιά μεταβολή ποσοστού συμμετοχής μετοχής
της υφιστάμενης σύνθεσης του Δείκτη.
Οι αλλαγές στη σύνθεση του δείκτη θα πραγματοποιηθούν μετά το κλείσιμο
την 3η Παρασκευή του Ιουνίου 2012.
•    FTSE/Χ.Α. Mid Cap
o    Δέκα τρεις (13) προσθήκες, δέκα τρεις (13) διαγραφές και μία (1) μεταβολή ποσοστού συμμετοχής μετοχής
της υφιστάμενης σύνθεσης του Δείκτη.
•    FTSE/Χ.Α. Liquid Mid
o    Πέντε (5) προσθήκες, πέντε (5) διαγραφές και μία (1) μεταβολή ποσοστού συμμετοχής μετοχής
της υφιστάμενης σύνθεσης του Δείκτη.
•    FTSE/Χ.Α.-Χ.Α.Κ. Τραπεζικός Δείκτης
o    Καμία προσθήκη, διαγραφή ή μεταβολή ποσοστού συμμετοχής μετοχής
της υφιστάμενης σύνθεσης του Δείκτη.
•    FTSE/Χ.Α. Small Cap
o    Παύση υπολογισμού του Δείκτη.
•    FTSE/Χ.Α. Δείκτης Αγοράς
o    Τρείς (3) προσθήκες, δέκα εννέα (19) διαγραφές και τρείς (3) μεταβολές ποσοστού συμμετοχής μετοχών της
υφιστάμενης σύνθεσης του Δείκτη.
•    FTSE/Χ.Α. Κλαδικοί Δείκτες
o    Όλες οι αλλαγές στην σύνθεση του Δείκτη FTSE/Χ.Α. Δείκτης Αγοράς
θα επηρεάσουν την σύνθεση του αντίστοιχου Κλαδικού Δείκτη.
Τονίζεται ότι ο υπολογισμός των Δεικτών FTSE/X.A. Χημικά και FTSE/X.A. Μέσα Ενημέρωσης θα σταματήσει προσωρινά συνέπεια της μη ύπαρξης μετοχών που να πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής στους δείκτες.

Όλες οι αλλαγές θα πραγματοποιηθούν πριν την έναρξη των συναλλαγών
της συνεδρίασης της Δευτέρας 28 Μαΐου 2012.