Από τις ετήσιες πιστώσεις του προϋπολογισμού, οι οποίες αφορούν στην εξυπηρέτηση του δημοσίου χρέους, θα καλυφθούν τα δάνεια ύψους 2.097.650.000 ευρώ, του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (ΟΑΣΑ) και της ΤΡΑΜ.
Σύμφωνα με απόφαση του υπουργείου Οικονομικών, καταγράφεται συνολικό ποσό 2.097.650.000 ευρώ στα έσοδα και τα έξοδα του κρατικού προϋπολογισμού έτους 2011, λόγω της ανάληψης στις 31/12/2011 από το υπουργείο Οικονομικών των ισόποσων δανείων των δύο αυτών φορέων.

Τόσο ο ΟΑΣΑ, όσο και το ΤΡΑΜ έχουν ενταχθεί στη Γενική Κυβέρνηση, με αποτέλεσμα τα δάνεια και οι οφειλές τους να επιβαρύνουν το δημοσιονομικό έλλειμμα και το δημόσιο χρέος.