Αισθητά μικρότερος ήταν ο αριθμός των νέων τραπεζικών δανείων που συνήφθησαν μέσα στο Μάρτιο του 2011, τόσο προς τα νοικοκυριά όσο και προς τις επιχειρήσεις.
Σύμφωνα με τα στοιχεία, η χρηματοδότηση προς τον ιδιωτικό τομέα από τις Τράπεζες υποχώρησε κατά -4% τον Μάρτη του 2011 από - 0,4% τον αντίστοιχο μήνα του 2010 .

Η καθαρή ροή χρηματοδότησης ήταν αρνητική κατά 1,4 δισ. ευρώ τον Μάρτη του 2012 από 1,2 δισ. ευρώ τον Φλεβάρη του ίδιου χρόνου.

Πιο αναλυτικά, η πτώση της χρηματοδότησης για τις επιχειρήσεις έφτασε το -3,3% τον Μάρτη του 2012 από +1,1% τον Μάρτη του 2011, ενώ η πτώση της χρηματοδότησης για τα νοικοκυριά έφτασε στο -4,4% τον Μάρτη του 2012 από -1,9% τον Μάρτη του 2011.

Τα καταναλωτικά δάνεια έπεσαν κατά -6,6% από -3,4% το 2011, ενώ τα στεγαστικά σημείωσαν πτώση κατά 3,4% από πτώση 1,2% τον Μάρτη του 2011.