Οι καταθέσεις των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων σημείωσαν αύξηση κατά περίπου 1 δισ. ευρώ τον Μάρτιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος

 

Το απόθεμα των καταθέσεων στο τέλος Μαρτίου αυξήθηκε στα 165,3 δισ. ευρώ, έναντι 164,38 δισ. ευρώ στο τέλος Απριλίου. 


Σημειώνεται ότι τον Μάρτιο του 2010, το απόθεμα των καταθέσεων έφτανε τα 228 δισ. ευρώ. 


Η αύξηση στις καταθέσεις τον Μάρτιο προήλθε κυρίως από τα νοικοκυριά, καθώς το σύνολο των αποταμιεύσεων τους διαμορφώθηκε στα 139,5 δισ. ευρώ από 138,5 δισ. ευρώ που ήταν τον Απρίλιο. 


Αν συμπεριληφθούν και οι αποταμιεύσεις του Δημοσίου (Γενική και Κεντρική Κυβέρνηση, καθώς και ΔΕΚΟ) το σύνολικό ύψος των καταθέσεων αυξήθηκε τον Μάρτιο στα 173,9 δισ. ευρώ από τα 173 δισ. ευρώ που ήταν τον Απρίλιο.