Την έγκριση του υπουργείου Υγείας έλαβε η ένταξη των έργων που αφορούν στην βελτίωση των υποδομών και των υπηρεσιών του νοσοκομείου Σάμου στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2007 -2013.
Για τον εκσυγχρονισμό των κτιριακών υποδομών του νοσοκομείου εγκρίθηκε το ποσό των 1.520.000 ευρώ που αφορούν παρεμβάσεις αναβάθμισης της Μαιευτικής Κλινικής, το ποσό των 1.029.000 για την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και 79.950 ευρώ για την προμήθεια ενός ασθενοφόρου.

Επίσης, έχουν εγκριθεί 391.324 ευρώ για την προμήθεια ξενοδοχειακού - ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για το Κέντρο Υγείας Καρλοβάσου και 421.575 ευρώ για τα περιφερειακά ιατρεία του νησιού.