Η Ελλάδα δεν καταφέρνει να απορροφήσει τη χρηματοδότηση για τις ΜΜΕ από τα διαρθρωτικά ταμεία της Ε.Ε., αναφέρει η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ) σε ανακοίνωση που εξέδωσε. Η ΕΣΕΕ αναφέρει χαρακτηριστικά ότι « συνιστάται ένα ακόμη ελληνικό παράδοξο, με την Ε.Ε. να είναι πρόθυμη να διαθέσει τα τελευταία χρόνια δεκάδες δις ευρώ και την ελληνική οικονομία να μην κατορθώνει να εκμεταλλευτεί παρά ένα ιδιαίτερα μικρό μέρος αυτών».

Επίσης, η ΕΣΕΕ επικαλείται την ειδική έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου με Αρ.2/2012 στην οποία αναφέρεται χαρακτηριστικά: «Στην Ελλάδα, η συμφωνία του ταμείου χαρτοφυλακίου υπεγράφη τον Ιούνιο του 2007, πολύ πριν εκδηλωθεί η κρίση του δημόσιου χρέους του συγκεκριμένου κράτους μέλους. Στις 30 Ιουνίου 2011, μόλις το 0,21% των 250 εκατομμυρίων ευρώ του ταμείου χαρτοφυλακίου είχε όντως καταβληθεί στις ΜΜΕ. Οι ελληνικές ΜΜΕ άρχισαν να λαμβάνουν υποστήριξη από το ΕΤΠΑ μόλις από τον Απρίλιο του 2011 και εξής. Δεδομένου ότι η Ελληνική Δημοκρατία και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΕ) υπέγραψαν τη συμφωνία του ταμείου χαρτοφυλακίου νωρίς, οι προσκλήσεις υποβολής προσφορών θα μπορούσαν να είχαν δημοσιευθεί απευθείας από τον διαχειριστή του ταμείου χαρτοφυλακίου, εάν το κράτος μέλος δεν είχε καθυστερήσει τις ρυθμίσεις διακυβέρνησης του ταμείου χαρτοφυλακίου, ιδίως με το να τις εξαρτήσει από διορισμούς στις εμπλεκόμενες διαχειριστικές αρχές και στο συμβούλιο επενδύσεων του ταμείου».

Ο ίδιος μάλιστα ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Μπαρόζο, κατά την παρουσίαση της αναπτυξιακής του πρότασης για την Ελλάδα, έκανε λόγο για την ύπαρξη τεσσάρων (4) δις ευρώ που θα μπορούσαν άμεσα να διατεθούν για ενίσχυση της ρευστότητας των ΜΜΕ. Συνολικά, για την ανασυγκρότηση της χώρας μας και ενίσχυση της απασχόλησης τα διαρθρωτικά ταμεία έχουν προϋπολογίσει να διαθέσουν περί τα είκοσι (20) δις ευρώ την προγραμματική περίοδο 2007-2013.
Οι κυριότεροι λόγοι γι' αυτήν την αποτυχία δεν έχουν να κάνουν παρά με τη γραφειοκρατία και τις διάφορες νομικές αγκυλώσεις (χρονοβόρα διάρθρωση και διαπραγματεύσεις, διοικητικοί λόγοι, ρυθμίσεις διακυβέρνησης).

Πιο συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρει σε έκθεσή της πως «οι ελληνικές αρχές εξακολουθούν να μην έχουν θέσει σε ισχύ ορισμένες τροποποιήσεις της νομοθεσίας της Ε.Ε. οι οποίες θα επιτρέψουν τη συγχρηματοδότηση των κεφαλαίων κίνησης για ΜΜΕ». Η Επιτροπή προσδιορίζει μάλιστα και τους ειδικούς λόγους για τους οποίους οι ελληνικές ΜΜΕ δεν κατορθώνουν να έχουν πρόσβαση στη χρηματοδότηση των κοινοτικών ταμείων, όπως:
α) μειωμένη ζήτηση για επενδύσεις,
β) υψηλός κίνδυνος για τη χορήγηση δανείων υπό τις παρούσες συνθήκες και
γ) αδυναμία άντλησης συγχρηματοδότησης από τις τράπεζες.
Ιδιαίτερα, για το ουσιαστικά πάγωμα των χορηγήσεων από τις τράπεζες σημειώνεται πως το 2010, το ποσοστό των επιτυχημένων αιτήσεων των ΜΜΕ για δάνεια ήταν 59,6% από 87,6% το 2007, ενώ σήμερα το ποσοστό αυτό αναμένεται να είναι ακόμα χαμηλότερο.