Περαιτέρω συρρίκνωση κατέγραψε ο δείκτης ΡΜΙ για τον ιδιωτικό κλάδο της Ευρωζώνης τον Απρίλιο, ο οποίος διαμορφώθηκε στο 46,7% έναντι προηγούμενης εκτίμησης για 47,4%.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Markit ο δείκτης ο οποίος απεικονίζει την δραστηριότητα του ιδιωτικού τομέα με βάση έρευνα σε 4.500 μεταποιητικές επιχειρήσεις και εταιρείες του κλάδου των υπηρεσιών, τον Μάρτιο είχε διαμορφωθεί στο 49,1. Σημειώνεται ότι η διαμόρφωση του δείκτη κάτω από το όριο του 50 αντιστοιχεί σε συρρίκνωση δραστηριοτήτων.


Υποχώρηση σημείωσε και ο κλάδος υπηρεσιών της ευρωζώνης. Συγκεκριμένα, ο δείκτης δραστηριοτήτων ΡΜΙ για τον κλάδο υπηρεσιών διαμορφώθηκε στο 46,9 τον Απρίλιο έναντι αρχικής εκτίμησης στο 47,9. Τον Μάρτιο είχε διαμορφωθεί στο 49,2.