Την παραίτηση του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους, κ. Κωνσταντίνου Τσιγαρά, ανακοίνωσε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΝΕΛ


Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την συνεδρίαση του που έχει οριστεί για την Πέμπτη 10 Μαΐου 2012 θα προβεί στην αντικατάσταση, σύμφωνα με τον νόμο 3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης εκλέγοντας νέο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.