Το δικαίωμα έρευνας γεωθερμικού δυναμικού σε τέσσερις περιοχές της χώρας κατακυρώθηκε στη ΔΕΗ Ανανεώσιμες, στο πλαίσιο του δεύτερου διαγωνισμού για εκμίσθωση γεωθερμικών πεδίων που προκήρυξε το ΥΠΕΚΑ


Πρόκειται για τις περιοχές Λεκάνης Σπερχειού, Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, Ακροποτάμου, Περιφερειακών Ενοτήτων Σερρών & Καβάλας, Σουσακίου, Περιφερειακών Ενοτήτων Δυτικής Αττικής & Κορινθίας και Ικαρίας, Περιφερειακής Ενότητας Ικαρίας.


Η ΔΕΗ Ανανεώσιμες, μέσω των προσφορών της αναλαμβάνει την υποχρέωση διενέργειας ερευνητικών εργασιών συνολικού ύψους 62.860.976 ευρώ.


Η κατακύρωση έγινε με απόφαση του υφυπουργού Ι. Μανιάτη, ύστερα από πρόταση της Επιτροπής Αξιολόγησης και εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.