Αύξηση κατά 0,7% σημείωσε η ανεργία στη Βουλγαρία το πρώτο τρίμηνο του 2012 και διαμορφώθηκε σε 12,9%. Ο αριθμός των ανέργων ανήλθε στα 422.500 άτομα ενώ ο οικονομικά ενεργός πληθυσμός στη χώρα, ηλικίας 15-64 ετών, υπολογίζεται σε 3.234.600 άτομα, δηλαδή περίπου στο 65,4% του πληθυσμού της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας.a