Ολοκληρώθηκε και διασυνδέθηκε σήμερα με το δίκτυο της ΔΕΗ, το φωτοβολταικό πάρκο της θυγατρικής εταιρίας «ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ – ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» με το διακριτικό τίτλο «GEB GREEN ENERGY». Σύμφωνα με ανακοίνωση της Γενικής Εμπορίου και Βιομηχανίας το πάρκο βρίσκεται στο 18ο χλμ της Εθνικής οδού Αθηνών – Κορίνθου (επί στέγης κτιρίου) στον Ασπρόπυργο Αττικής και είναι ισχύος 601,6 KW.