Αύξηση σημείωσαν τα επισφαλή δάνεια στην Αλβανία το πρώτο τρίμηνο του 2012, υπερβαίνοντας για πρώτη φορά το 20,7% επί του συνόλου των δανείων. 


Τα επισφαλή δάνεια σε αξία ανέρχονται στα 785,7 εκατ. ευρώ, ενώ σύμφωνα με τα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας της χώρας στο τέλος Δεκεμβρίου του 2011, τα δάνεια αυτά αντιστοιχούσαν στο 18,94% του συνόλου. 

 

«Οι τράπεζες συνεχίζουν να λαμβάνουν μέτρα για να αποφύγουν τις αρνητικές συνέπειες, αυξάνοντας τα κεφάλαια ως εγγύηση για την κάλυψη των επισφαλών δανείων», αναφέρει η Κεντρική Τράπεζα

 

«Οι αλβανικές τράπεζες διαθέτουν ρευστότητα και είναι καλά κεφαλοποιημένες και παρά το φαινόμενο των επισφαλών δανείων παραμένουν κερδοφόρες», προσθέτει η Κεντρική Τράπεζα.