Στην υπογραφή της σύμβασης για το έργο «Κάθετος Άξονας 60 Εγνατίας Οδού Δερβένι – Σέρρες – Προμαχώνας : Εργασίες Ολοκλήρωσης Τμημάτων Α/Κ Λαγκαδά – Α/Κ Λαχανά και Στρυμονικό – Α/Κ Χριστού (60.1.1 – 60.1.2 – 60.2.2)», προχώρησε η κοινοπραξία Τέρνα – ΑEΓΕΚ Κατασκευαστική.
Αντικείμενο του έργου είναι η ολοκλήρωση της κατασκευής τμήματος της Εγνατίας Οδού και ειδικότερα του Κάθετου Άξονα 60 «Δερβένι-Σέρρες-Προμαχώνας». Το υπόψη έργο αποτελείται από δύο τμήματα: Στο Α’ τμήμα προβλέπεται η ολοκλήρωση της διαπλάτυνσης της υφιστάμενης Εθνικής Οδού για την κατασκευή αυτοκινητοδρόμου διπλού κλάδου καθώς και η ολοκλήρωση της κατασκευής σε νέα χάραξη αυτοκινητοδρόμου μήκους 8,0 Km, περιλαμβανομένης της ολοκλήρωσης της κατασκευής τεσσάρων ανισόπεδων κόμβων (Στρυμονικού, Προβατά, Λευκώνα, Χριστού), ενώ στο Β’ τμήμα προβλέπεται η ολοκλήρωση της κατασκευής του ανισόπεδου κόμβου Ασσήρου, συνδετηρίων οδών συνολικού μήκους 4 km, παραπλεύρου και κάθετου οδικού δικτύου συνολικού μήκους 46 km και μικρών τεχνικών.

Το ανωτέρω τμήμα Α’ είναι συμβατικού προϋπολογισμού 87.216.012,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ ποσού 20.059.683,00 ευρώ, ενώ το τμήμα Β’ είναι συμβατικού προϋπολογισμού 17.705.255,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ, ποσού 4.072.209,00 ευρώ.
Κύριος του έργου είναι η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. και ο χρόνος εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται σε 24 μήνες από την υπογραφή της.