Οριακή υποχώρηση κατά 0,1% στα 1,3035 δολάρια καταγράφει το ευρώ έναντι του δολαρίου. Αναλυτές εκτιμούν ότι η πιθανότητα κάλυψης ανοιχτών θέσεων (short covering) θα προσφέρει κάποιο στήριγμα στο ενιαίο ευρωπαϊκό νόμισμα, παρά το γεγονός ότι παραμένουν αβέβαιες οι προοπτικές για την Ελλάδα.