Μια ακόμη Ομάδα αυτή τη φορά από τον ΟΟΣΑ καταφθάνει στην Ελλάδα για να προσφέρει με απ’ αυθείας ανάθεση και με το αζημίωτο φυσικά τις υπηρεσίες της. Αυτό προβλέπει σχετική απόφαση της Άννας Διαμαντοπούλου, σύμφωνα με την οποία είχε ανατεθεί στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης της υλοποίησης του έργου:«Εντοπισμός κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό σε συγκριμένους τομείς της ελληνικής οικονομίας και προτάσεις για την άρση τους».

Τη συγκεκριμένη Ομάδα θα την πληρώσουμε 936.468 ευρώ (στην τιμή δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ ή οποιοσδήποτε άλλος φόρος ή κράτηση), τιμή η οποία είναι κοντά στα 400.000 ευρώ υψηλότερη απ’ αυτή που ζητούσε λίγους μήνες πριν ο Οργανισμός. Συγκεκριμένα όπως είχαν αποκαλύψει στελέχη του υπουργείου Ανάπτυξης τον Φεβρουάριο, ο ΟΟΣΑ ζητούσε για τη συγκεκριμένη υπηρεσία 600.000 ευρώ. Η τιμή αυτή μετά από μεσολάβηση της Task Force “έπεσε» στα 550.00 ευρώ η οποία όμως από την ελληνική πλευρά θεωρούνταν τότε υψηλή. Τελικά η τιμή “κλείδωσε” στα 936.468 ευρώ, ποσό που θα χρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ ), και ο προϋπολογισμός θα βαρύνει το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.


Επί του συγκεκριμένου έργου τώρα. Κλιμάκιο από τον ΟΟΣΑ, όπως έκανε σε Αυστραλία και Μεξικό, θα επιχειρήσει να «σκανάρει» την ελληνική αγορά, τις συνθήκες ανταγωνισμού, το ρυθμιστικό και νομοθετικό πλαίσιο και να υποβάλει συγκεκριμένες προτάσεις για την άρση των εμποδίων.

Η ολοκλήρωση της ανάλυσης και παρουσίαση των προτάσεων αναμένεται στα τέλη του έτους με τη συνολική διάρκεια του έργου να εκτιμάται στους 10 μήνες. Και αυτό γιατί η ομάδα έργου του ΟΟΣΑ θα συνεχίσει να συνδράμει τις ελληνικές αρχές για 3 με 4 μήνες ακόμα, προκειμένου να ολοκληρώσει τις εκθέσεις, να βοηθήσει με την ερμηνεία των συστάσεων και να παρέχει καθοδήγηση στους φορείς που θα κληθούν να εφαρμόσουν την ίδια μεθοδολογία σε άλλους τομείς της οικονομίας.

Γιώργος Παλαιολόγος