Το ποσό των 23 εκατ. ευρώ θα προσφέρει ως οικονομική βοήθεια η Παγκόσμια Τράπεζα στο Κόσοβο, προκειμένου να προχωρήσει στις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας, στις επιχειρήσεις και την προσέλκυση ξένων επενδύσεων.
Το ποσό αυτό θα διατεθεί υπό τη μορφή δωρεάς στο πλαίσιο της δεύτερης Στρατηγικής για την Αναπτυξιακή Πολιτική Απασχόλησης (SEDPO-2).
Επιπλέον, δωρεά ύψους 12,1 εκατομμυρίων ευρώ θα χορηγηθεί στο Κόσοβο από δωρητές όπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Τσεχία, η Δανία, η Εσθονία, η Φινλανδία, η Ιταλία, η Νορβηγία, η Σουηδία και η Ελβετία. Επίσης, ποσό 1,8 εκατομμυρίων δολαρίων θα διαθέσουν οι ΗΠΑ.

Με τη διάθεση της δωρεάς εκτιμάται ότι οι αρχές του Κοσόβου θα έχουν στη διάθεσή τους ένα επιπλέον «εργαλείο» για την αύξηση της διαφάνειας, την ενδυνάμωση της αγοράς εργασίας, της απασχόλησης και της ανάπτυξης, καθώς και τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η πρώτη στρατηγική SEDPO-1 για το Κόσοβο αφορούσε κεφάλαια 30,9 εκατομμυρίων δολαρίων και διατέθηκε στις 30 Δεκεμβρίου 2011. Το ποσό χορηγήθηκε στο Κόσοβο, έπειτα από την επιτυχή υλοποίηση δράσεων για την ανάπτυξη της απασχόλησης και την τήρηση των δεσμεύσεων της κυβέρνησης σε θέματα δημοσιονομικής εξυγίανσης.