Το ποσό των 1,3 δισ. ευρώ άντλησε το ελληνικό δημόσιο σήμερα κατά τη δημοπρασία εξάμηνων εντόκων γραμματίων. Ωστόσο  το επιτόκιο  διαμορφώθηκε κατά  14 μονάδες βάσης υψηλότερα από αυτό της προηγούμενης έκδοσης του Απριλίου και συγκεκριμένα ανήλθε στο 4,69% από 4,55% που ήταν στην προηγούμενη δημοπρασία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) σήμερα διενεργήθηκε δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων, ύψους 1.000 εκατομμυρίων ευρώ. Η απόδοση διαμορφώθηκε στο 4,69%. Υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 2,603 δισεκατομμυρίων ευρώ, πού υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 2,60 φορές.  Στην προηγούμενη δημοπρασία η έκδοση είχε υπερκαλυφθεί κατά 2,62 φορές.

Όπως σημειώνει ο Οργανισμός, η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers) και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 11 Μαΐου 2012.
Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 300 εκατομμυρίων Ευρώ. Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς μπορούν να υποβληθούν επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού, έως την Πέμπτη 10 Μαΐου 2012., στις 12μ.μ. Σημειώνεται ότι δεν δόθηκε καμία προμήθεια.