Χαμηλότερα κέρδη ανακοίνωσε η HSBC, εξαιτίας της απομείωσης χρέους. 

 

Τα κέρδη προ φόρων της μεγαλύτερης ευρωπαϊκής τράπεζας διαμορφώθηκαν στα 6,8 δισ. δολάρια, δηλαδή παρουσίασαν αύξηση 26% από το α' τρίμηνο του προηγούμενου έτους. 

 

Τα καθαρά κέρδη υποχώρησαν στα 2,58 δισ. δολάρια από 4,15 δισ. δολάρια. 

 

Να σημειωθεί ότι το προηγούμενο έτος, η τράπεζα είχε μειώσει το εργατικό της δυναμικό κατά 14.000 θέσεις εργασίας.