Την Τρίτη 22 Μαΐου, στη δεύτερη επαναληπτική Γενική Συνέλευση της Alpha Bank, αποφασίστηκε να συζητηθεί το θέμα της παύσης των εργασιών και της διαδικασίας συγχώνευσης της Alpha δι’ απορροφήσεως της EFG Eurobank Ergasias, σύμφωνα με ανακοίνωση της τράπεζας. 

 

Το θέμα θα συζητείτο στη σημερινή α' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Alpha Bank, ωστόσο η συζήτησή του ανεβλήθη διότι η Συνέλευση δεν διέθετε την απαιτούμενη απαρτία.