Σε σώμα συγκροτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της Unibios Συμμετοχών κατά τη συνεδρίαση του της 7-5-2012, μετά την εκλογή του από τη Β’ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση.


Συγκεκριμένα, το Δ.Σ. συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
 

Αντώνιος Σβορώνος, Πρόεδρος Εκτελεστικό Μέλος

Ορφέας Μαυρίκιος, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Εκτελεστικό Μέλος

Αναστάσιος Θεοδωρακόπουλος, Εκτελεστικό Μέλος

Γεώργιος Μπέκος, Εκτελεστικό Μέλος

Διονύσιος Σβορώνος, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Νικόλαος Τραυλός, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Ιωάννης Μεθόδιος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος και

Ρήγας - Αλέξανδρος Καραβίας, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Κωνσταντίνος Παναγούλιας, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Αλέξανδρος Καλογήρου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος