Αύριο αναμένεται, να εκδοθεί από την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) η απόφαση επί της προσφυγής που έχει κάνει η Χαλυβουργία Ελλάδος εναντίον της ΔΕΗ σε σχέση με το θέμα της τιμολόγησης του ρεύματος. Σημειώνεται πως αντίστοιχες προσφυγές κατά της ΔΕΗ εκκρεμούν και από τις Αλουμίνιον της Ελλάδος και την ΛΑΡΚΟ.
 
Στην προσφυγή της η Χαλυβουργία κατηγορεί τη ΔΕΗ ότι προχώρησε σε μονομερείς αυξήσεις μετά την απελευθέρωση των τιμολογίων υψηλής τάσης στο ανώτατο όριο του πλαφόν (10%) χωρίς πρώτα να διαπραγματευθεί με τους πελάτες της όπως και όφειλε. Ακόμη, κατηγορείται ότι δεν προσκόμισε τα κοστολογικά στοιχεία για την τεκμηρίωση των αυξήσεων και ότι δεν ακολούθησε τις αρχές τιμολόγησης που έχει υποδείξει η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας.

Υπενθυμίζεται ωστόσο ότι στα τέλη Μαρτίου με επιστολή της η ΡΑΕ προς τον πρόεδρο της ΔΕΗ, ζήτησε μια σειρά από διορθωτικές παρεμβάσεις στα προτεινόμενα τιμολόγια για τη βιομηχανία.

Συγκεκριμένα είχε ζητήσει:
• Μείωση του συνολικού κόστους ισχύος που επιμερίζεται στους πελάτες ΥΤ, χρησιμοποιώντας εναλλακτική κλείδα επιμερισμού (π.χ. λαμβάνοντας υπόψη τη συμμετοχή στην αιχμή/ αιχμές, και όχι την ετεροχρονισμένη αιχμή του συνόλου της ΥΤ).
• Δικαιότερο επιμερισμό του κόστους ισχύος μεταξύ των κατηγοριών πελατών ΥΤ, λαμβάνοντας υπόψη τη συμμετοχή της κατηγορίας/ του πελάτη στην αιχμή και όχι του συνόλου της ΥΤ, καθώς επίσης και τη γενικότερη ανάλυση που προαναφέρθηκε.
• Μηδενισμό των χρεώσεων ισχύος στη ζώνη ελαχίστου (κατ’ αναλογία των χρεώσεων πελατών ΜΤ).
• Χρέωση ισχύος βάσει του μέσου όρου π.χ. 10 μεγίστων, και όχι βάσει του απόλυτου μεγίστου ζώνης, έτσι ώστε να αποφεύγεται η υπερβολική χρέωση βάσει τυχαίου συμβάντος.
• Επιβεβαίωση του ότι ο επιμερισμός του κόστους ενέργειας και ο υπολογισμός των σταθμισμένων τιμών ενέργειας ανά ζώνη έχει λάβει υπόψη του τα χαρακτηριστικά φορτίου των πελατών ΥΤ ή κατηγοριών πελατών, καθώς και τη συμμετοχή τους στο κόστος ενέργειας κάθε ζώνης, όπως προαναφέρθηκε.
• Ελαστικότερους όρους δήλωσης ισχύος (π.χ. ημερήσια ή μηνιαία, με δυνατότητα αναθεώρησης) μέσα σε εύλογη προθεσμία, ώστε να είναι δυνατή η ημερήσια δήλωση της ΔΕΗ ως προμηθευτή και η κατάργηση των σχετικών ποινών.
• Παροχή έκπτωσης για έγκαιρη και τακτική εξόφληση των λογαριασμών.

Σε κάθε περίπτωση η απόφαση της ΡΑΕ για την προσφυγή της Χαλυβουργίας Ελλάδος θεωρείται ως κρίσιμη ρυθμιστική παρέμβαση, για τις σχέσεις συνολικά των πελατών υψηλής τάσης με τη ΔΕΗ.