Τη διανομή καθαρού μερίσματος 0,5625 ευρώ ανά μετοχή ενέκριναν κατά τη σημερινή τακτική γενική συνέλευση οι μέτοχοι της ΜΕΤΚΑ. Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος στο μέρισμα ορίζεται η 10η Μαΐου 2012, ενώ δικαιούχοι  θα είναι οι μέτοχοι της εταιρείας στις 14 Μαΐου 2012 (record date). Ως ημερομηνία έναρξης πληρωμής του μερίσματος ορίζεται η 18η Μαΐου 2012.