Στα 5 δισ. ευρώ διαμορφώνεται το ενεργητικό των αμοιβαίων κεφαλαίων, σημειώνοντας πτώση 4,4% από την αρχή του έτους. 
Όπως έγινε γνωστό, με βάση το ενεργητικό που διαχειρίζονται οι τρεις πρώτες στην κατάταξη εταιρίες αμοιβαίων κεφαλαίων (ΑΕΔΑΚ)– από τις 22 συνολικά που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας - συγκεντρώνουν πάνω από 62% του συνολικού ενεργητικού των 5,2 δισ. ευρώ.

Δώδεκα από τις 22 εταιρίες διαχειρίζονται ενεργητικό με μερίδιο αγοράς κάτω από 1,5% η κάθε μια, με τις πέντε τελευταίες στην σχετική κατάταξη να διαχειρίζονται μερίδια αγοράς κάτω από 0,5%.