Πτώση κατά 4,4% καταγράφει από τις αρχές του έτους το σύνολο ενεργητικού των αμοιβαίων κεφαλαίων και διαμορφώνεται σε 5 δισ. ευρώ από 5,2 δισ. ευρώ.
Από τις 22  συνολικά εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας οι τρεις πρώτες στην κατάταξη εταιρίες αμοιβαίων κεφαλαίων (ΑΕΔΑΚ) συγκεντρώνουν πάνω από 62% του συνολικού ενεργητικού των 5,2 δισ. ευρώ.
Παράλληλα 12 εταιρείες διαχειρίζονται ενεργητικό με μερίδιο αγοράς κάτω από 1,5% η κάθε μια, με τις πέντε τελευταίες στην σχετική κατάταξη να διαχειρίζονται μερίδια αγοράς κάτω από 0,5%.