Υπογράφηκε πρόσφατα μεταξύ της Intrakat και του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων η σύμβαση για το έργο "Ύδρευση Ηρακλείου και Αγίου Νικολάου από το Φράγμα Αποσελέμη - Έργα Ενίσχυσης Ταμιευτήρα Φράγματος Αποσελέμη από το Οροπέδιο Λασιθίου", προϋπολογισμού 38,14 εκατ. ευρώ.
Η κατασκευή έργου αφορά την ενίσχυση του ταμιευτήρα του φράγματος Αποσελέμη από το Οροπέδιο Λασιθίου και περιλαμβάνει την υπογειοποίηση τμήματος αγωγού, με την κατασκευή σήραγγας, μήκους περίπου 3,5 χλμ, η οποία θα διανοιχθεί με TBM (μέθοδος ολομέτωπης κοπής).

Συγκεκριμένα το έργο περιλαμβάνει:
•    Έργα εκτροπής υδάτων Οροπεδίου Λασιθίου (απομόνωση καταβοθρών, προσαγωγών τάφρων, υδροληψίας).
•    Σήραγγα Οροπεδίου - ταμιευτήρα Αποσελέμη συνολικού οριζοντίου μήκους περίπου 3,5 χλμ. με τα έργα εισόδου των νερών της σήραγγας στο Οροπέδιο - κλήση σήραγγας περίπου 15%.
•    Έργα κατάντη εξόδου των νερών Σήραγγας Οροπεδίου (αγωγός πτώσης μήκους 3,5χλμ), ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού, θυροφραγμάτων, καταστροφής ενέργειας κλπ
•    Διευθέτηση χειμάρρου Αποσελέμη από την περιοχή του έργου καταστροφής ενέργειας μέχρι τον ταμιευτήρα Αποσελέμη και τεχνικά οδογεφυρών

Το έργο έχει διάρκεια κατασκευής 32 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.