Εκπτώσεις και προσφορές παρέχει η ΕΠΑ Αττικής για όσους καταναλωτές επιθυμούν να βάλουν φυσικό αέριο στις κατοικίες τους.

Όπως ανακοίνωσε η εταιρεία, υπάρχουν εκπτώσεις 100% στα τέλη σύνδεσης στην περίπτωση υπάρχοντος δικτύο φυσικού αερίου, ενώ έκπτωση 50% προβλέπεται στα τέλη σύνδεσης με κεντρικές θερμάνσεις ισχύος από 50.000 kcal/h μέχρι 140.000kcal/h, 5 και άνω αυτόνομες θερμάνσεις ανά νέο παροχετευτικό αγωγό αλλά και όλοι οι επαγγελματίες με εγκατεστημένη ισχύ μεγαλύτερη των 50.000kcal/h.

Η προσφορά ξεκινά στις 9 Μαϊου και λήγει στις 30 Ιουνίου.