Εντατικούς ελέγχους σε 56 φορείς του Δημοσίου, προγραμματίζει το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους με αντικείμενο τις ανεξόφλητες υποχρεώσεις τους προς τρίτους. Σύμφωνα με απόφαση του υπουργού Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη, θα ελέγχεται παράλληλα εάν οι φορείς αυτοί, έχουν τοποθετήσει όπως υποχρεούνται, προϊστάμενο Οικονομικών Υπηρεσιών. Στους 56 φορείς περιλαμβάνονται δήμοι της Αττικής, το Ταμεία Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων, το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, ο Οίκος Ναύτου κά.

Υπενθυμίζεται επίσης ότι οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις της Γενικής Κυβέρνησης το Μάρτιο του 2012, φτάνουν στο ποσό των 6.333 δισ. ευρώ.

Μεγαλύτερος οφειλέτης είναι οι Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης με ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις ύψους 2,77 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 1,16 δισ. προέρχονται από το Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων. Ακολουθούν τα νοσοκομεία με 1,47 δισ. ευρώ, η Τοπική Αυτοδιοίκηση με 1,02 δισ. ευρώ, τα υπουργεία και φορείς με 805 εκατ. ευρώ και τα λοιπά νομικά πρόσωπα με 263 εκατ. ευρώ.


Σχετικά θέματα:

Τα 6,2 δισ. που μας χρωστάει το Δημόσιο


Στα 6,3 δισ. οι οφειλές του Δημοσίου το Μάρτιο